top of page

Å komme ut av meningsskapet

Det koster noe å mene noe. Du blir utfordret. Selv om jeg var tenåring da ironigenerasjonen gjorde sitt inntog, og Åpen post var det mest...

bottom of page