top of page

Venstre - godt skodd og godt kledd på egen hånd

På debattsidene til Budstikka kunne vi nylig lese følgende om Venstre: "Klimapolitikken til partiet står seg. Partiet er marginalt."


Mener man at klimapolitikken til Venstre står seg, og at partiet er marginalt, finnes det en enkel måte å gjøre noe med det. Nemlig å stemme Venstre selv, og å oppfordre andre til å gjøre det samme.


Noe av poenget med å være politisk aktiv er at man synliggjør sin plan for samfunnet og hva man har fått til alene eller sammen med andre. Venstre er sammen med blant annet Høyre i posisjon i Asker kommune siden sist kommunevalg, som helt korrekt er mindre enn 2 år siden. Venstre er følgelig med å utarbeide Askers lokale klimaplan. Det at Venstre uttaler seg sitt arbeid for fremtiden er til nytte for Askers innbyggere slik at de kan danne seg et bilde om hvem som gjør hva for blant annet klima i deres nærmiljø.


Ved å knytte regjeringens og Asker kommunes klimaplan sammen har representanter for Venstre vist til at nasjonale ambisjoner og løsninger kan inspirere og forplikte lokale folkevalgte. Store deler av jobben må man fremdeles gjøre selv lokalt.


På grunn av Venstres evne til kompromiss og brede tilnærming til viktige samfunnsområder som for eksempel klimapolitikken, har partiet oppnådd mer innflytelse enn valgresultatene skulle tilsi. Venstre er også et eget parti, med sine analyser og forslag til løsninger for fellesskapet. De må det være rom for å fremme, uten å samtidig komme med en oversikt over nyere politisk historie.


Å skue 70 år tilbake i tid er en nyttig øvelse i mange sammenhenger, men jeg kan ikke se at det er det i denne. Det må i så fall være for å konstatere at de som har hatt ansvar i Asker kommune og Norge, ikke innså viktigheten av å prioritere klima- og miljøtiltak. Det er ikke noe jeg klandrer enkeltpersoner eller politiske partier for, det tok dessverre for lang for oss alle å se de små og store sammenhengene.


Det er lettere å få til endringer når man er flere sammen, og dermed større. Da har man flere representanter, et større apparat bak seg og mer tid og energi til å fremme forslag på ulike samfunnsområder. Vil du ha mer miljøpolitikk, må du stemme for mer miljøpolitikk. Heldigvis har vi flere partier med miljøfokus, men med ulik økonomisk politikk. Så det er mulig å finne et miljøparti som passer deg.


For å ta tallene, så står Venstre også denne gang i fare for å havne under sperregrensen. Det må både Venstre og velgerne ta på alvor.

31 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

"Makta" og andre røverhistorier

I flere år har jeg rakket ned på en TV-serie jeg aldri har sett. Hvorfor? Fordi noen jeg kjenner ikke likte den. Vedkommende har jeg ikke kontakt med lenger. Men det han sa, holdt jeg fast ved i flere

Mitt sterkeste Ole Paus-minne

Som nordmenn flest, kjente jeg til og likte Ole Paus. Jeg var ikke en blodfan. Jeg husker at han var programleder på radio da jeg var liten. Mine foreldre hørte stort sett på den kommersielle Radio1,

bottom of page